CÔNG TY TNHH ZEN PHƯỢNG HOÀNG

Dịch vụ kho bãi

Zenphoenix đã sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận, lưu giữ và phân phối hàng hoá của khách hàng thông qua mạng lưới giao thông trên toàn quốc. Dịch vụ bao gồm việc củng cố và nhồi nhét các thiết bị và vật tư vào container, giá đỡ phẳng và nền tảng cũng như đảm bảo và ngăn chặn vật liệu. Các sản phẩm do chúng tôi xử lý có nhiều loại khác nhau. Để đảm bảo sự an toàn của việc bán hàng là trách nhiệm của chúng tôi.

Dịch vụ kho bãi

Hệ thống điện lưới với phích mềm rất thích hợp cho các thùng chứa lạnh và cần phải có điều kiện tốt để cất giữ hàng hoá đông lạnh hoặc trạm chuyển tiếp tái xuất hàng tạm nhập tại cảng Hải Phòng