CÔNG TY TNHH ZEN PHƯỢNG HOÀNG

Dịch vụ Logitics

Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng tổng số dịch vụ hậu cần và xử lý tất cả các giai đoạn, như:

Cung cấp, vận chuyển, theo dõi sản xuất, lưu kho, thông quan, phân phối hàng hóa ... để đạt được giải pháp vận hành tối ưu một cách trơn tru, có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng ở mức cao nhất với chi phí vận hành thấp nhất.

Dịch vụ Logistics, Zenlogs

Dịch vụ hậu cần Zenlogs

Ngoài ra, hệ thống thông tin của chúng tôi được tổ chức khoa học và cập nhật thường xuyên sẽ giúp cho tất cả các bộ phận phối hợp với nhau và nhanh chóng phản ứng lại những biến động thường lệ.

Một chuỗi cung ứng tối ưu sẽ giúp các doanh nghiệp thu hút ngày càng nhiều khách hàng, tăng thị phần, tiết kiệm chi phí, qua đó tăng doanh thu và lợi nhuận. Việc quản lý tốt và tiết kiệm chi phí hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí sản xuất và do đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Có một số công việc quản lý Logistics như sau:

* Quản lý chuỗi cung ứng Logistics (bài bên dưới)

* Logistics Quản lý Giao thông vận tải (bài bên dưới)

* Quản lý hậu cần / Quản lý Hàng tồn kho (bài bên dưới)