CÔNG TY TNHH ZEN PHƯỢNG HOÀNG

Cầu nhỏ và cầu đường bộ

Cầu mini

Điều này liên quan đến việc vận chuyển container, dưới một vận đơn đường biển do một hãng vận tải biển, do một tàu từ một cảng ở một nước đến một cảng ở nước khác, và bằng đường sắt đến một thành phố cảng thứ hai ở nước thứ hai, chấm dứt tại Nhà ga của nhà cung cấp dịch vụ đường sắt ở thành phố cảng thứ hai.
 
Cây cầu mini cung cấp cho người gửi hàng giá cước vận chuyển thông qua vận tải đường sắt đến thành phố cảng cuối cùng ở nước đích. Đường sắt được tàu vận tải biển trả cho một chuyến vận chuyển đường sắt theo mức giá cố định cho mỗi container.

Mini-bridge and Land bridge

Cầu đường bộ

Mô hình cầu nối các lục địa về vận tải đường bộ giống như một cây cầu nối hai biển hoặc hai đại dương. Hệ thống này liên quan đến việc vận chuyển các container trên đất liền như là một phần của một đường biển hoặc một tuyến biển biển.
 
Hệ thống này đang hoạt động cho sự di chuyển của các container trên các tuyến đường quốc tế quan trọng nhất định

xem thêm


4 thoughts on “Cầu nhỏ và cầu đường bộ”