CÔNG TY TNHH ZEN PHƯỢNG HOÀNG

Dịch vụ vận tải đường sắt

Đường sắt là tuyến vận chuyển thông dụng nhất cho hành trình đường dài. Do sự an toàn và sự tôn trọng môi trường, mạng lưới đường sắt có nhiều ưu điểm.
 
Được thiết kế cho mục đích quốc gia, mạng lưới đường sắt phải thích ứng với thực tế của thị trường đơn và để tạo điều kiện cho việc tích hợp vào chuỗi logistics hậu phương.
 dịch vụ vận tải đường sắt


Để làm được điều này, Chính phủ đang nâng cao khả năng tương tác của các mạng lưới bằng cách kích thích đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thực hiện chính sách để hài hoà các quyền và điều kiện làm việc của khách hàng, trong bối cảnh thị trường nội bộ.

  Ngoài ra, Zen Phoenix đã ký hợp đồng hợp tác với Đường sắt Việt Nam để sử dụng ga đường sắt tại cảng container và vận chuyển tất cả các loại hàng hoá đến các điểm đến tại Việt Nam bằng đường sắt.
 
Và chúng tôi phục vụ các công ty trên khắp các tuyến từ Nam đến Bắc, cũng như từ vùng núi Lào Cai và Lạng Sơn đến cảng Hải Phòng


4 thoughts on “Dịch vụ vận tải đường sắt”