CÔNG TY TNHH ZEN PHƯỢNG HOÀNG

Quản lý hậu cần, hàng tồn kho

Các nhà cung cấp 3PL với công nghệ tiên tiến sẽ làm giảm chi phí hậu cần và tích hợp chuỗi cung với tăng năng suất và tăng trưởng sẽ đưa ra một bộ tiêu chí để chọn nhà cung cấp phù hợp nhất.

Về hệ thống kho bãi và quản lý kho, chúng tôi đang thiết lập một hệ thống phân cấp các vấn đề về quyết định gặp phải trong các hệ thống kho quản lý bao gồm các vấn đề quy hoạch và kiểm soát. Ngoài ra, chúng tôi đang làm cho thiết kế hệ thống phân phối, thiết kế kho, quản lý hàng tồn kho dưới hạn chế không gian, phân bổ lưu trữ, và phân công và lập kế hoạch hoạt động của kho.

Quản lý hậu cần, hàng tồn kho

Một bài đánh giá rộng rãi về các vấn đề quy hoạch hoạt động kho hàng được trình bày. Các vấn đề được phân loại theo chức năng của kho hàng cơ bản, nghĩa là nhận, lưu trữ, đặt hàng và vận chuyển. Các tài liệu trong từng loại được tóm tắt với sự nhấn mạnh vào các đặc tính của các mô hình hỗ trợ quyết định khác nhau và các thuật toán giải pháp.

Mục đích là để giúp cho các mô hình quy hoạch và phương pháp hiện đang có sẵn cho hoạt động kho


4 thoughts on “Quản lý hậu cần, hàng tồn kho”