CÔNG TY TNHH ZEN PHƯỢNG HOÀNG

Vận chuyển thủy nội địa đường biển

Chế độ kết hợp này được sử dụng phổ biến khi hàng hoá phải được vận chuyển bằng đường biển từ nước này sang nước khác và một hoặc nhiều phương tiện vận tải nội địa như:
 

Vận chuyển thủy nội địa đường biển
Đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa phải được sử dụng để chuyển hàng từ trung tâm nội địa đến cảng biển ở nước xuất xứ hoặc từ cảng biển đến trung tâm nội địa tại nước đến.
 
Mô hình là việc vận chuyển hàng hoá thông dụng nhất để vận chuyển container mà không phải là yêu cầu cấp bách cho thời gian vận chuyển


3 thoughts on “Vận chuyển thủy nội địa đường biển”